slavistik-portal

Портал славистики


Kempgen's linguistic bibliography

This Linguistic Bibliography contains about 17.000 records relating to Slavic Linguistics and Slavic Culture with focus on East- and South Slavic Regions. The list of subjects is located here.

Your search for Termin provides 5 hits
1Nacional'nye ėlementy v russkoj i nemeckoj naučno-texničeskoj terminologii kak otraženie jazykovoj kartiny mira dannyx narodov
Volodina, M.N. - in: Slawische und deutsche Sprachwelt. Typologische Spezifika der slawischen Sprachen im Vergleich mit dem Deutschen, Frankfurt a. Main (1996) 383-392
2Zur Entwicklung der internationalen Terminologie im Russischen und Deutschen
Jelitte, H. - in: Slawische und deutsche Sprachwelt. Typologische Spezifika der slawischen Sprachen im Vergleich mit dem Deutschen, Frankfurt a. Main (1996) 365-383
3Die christliche Terminologie der slavischen Sprachen
Miklosich [Miklošič], F. - in: Denkschr. WAW (1876) 1-58
4Słownik terminologii językoznawczej
Gołąb, Z.; Heinz, A.; Polański, K. - Warszawa, 1970
5Slovník slovanské lingvistické terminologie (Dictionary of slavonic linguistic terminology). Bd. I i II
Jedlička, A. (red.) - Praha, 1977