slavistik-portal

Портал славистики


Bibliographic Materials in Slavistics (BibMatSlaw)

The database "Bibliographic Materials in Slavistics" contains bibliographic data in Slavistics which was converted from different printed bibliographies into the electronic form. The list of converted bibliographies can be find here.

1Prosba obcí Zohoru, Gajaru a Malých Levár k Stefanovi Bočkajovi za ochranu (1605)
Menčik, F. - Časopis Museálnej slovenskej spoločnosti. Martin. 1900 III 4, 54—55
2Pukanec a jeho chotár. Topografický príspevok
Kupčok, S. - Časopis Museálnej slovenskej spoločnosti. Martin. 1900 III 5, 6, 65—67; 89—92
3Kremnické školstvo. Príspevky k dejinám osvety na Slovensku. (Pokračovanie a dokončenie)
Křižko, P. - Slovenske Pohľady. Turčianský Svatý Martin XX 1, 5—11, 14-21; 222—230; 276—289; 331—343; 365—377; 418—432; 479—488; 527—530
4Svätý Ondrej
Klimo, A. - Časopis Museálnej slovenskej spoločnosti. Martin. 1900 III 1, 3—4
5Peniaze Petra Pokyho
Kianička, S. - Časopis Museálnej slovenskej spoločnosti. Martin. 1900 III 4, 52—53
6Niečo o vzniku a vyvinu peňažníctva slovenského
Houdek, F. - Hlas. Mesačník pre literatúru, politiku a otázku sociálnu 1900. II 7, 254—262
7Miestopisné úryvky z Genera. III. Murán a hrad Murári. IV. Údolie gemerského Turca
Botto, I. - Sborník Musealnej spoločnosti. Martin V 1, 2, 47—54; 152—161
8Rozpomienky (1866—1885) (Dokončenie)
В—у, А. - Slovenske Pohľady. Turčianský Svatý Martin XX 5, 244—247
9Archív
Sborník Musealnej spoločnosti. Martin V 1, 2,93—96; 187—191
10Slovenska prísloví, porekadla a úsloví
Záturecký, A. P. - V Praze 1897, VI+389+1